• 1370938214_logo2.jpg
  • 1444978937_123456.jpg
  • 1444978823_12345.jpg
  • 1444979161_1234567.jpg
  • 1367106228_1365669769_organizacja_imprez.jpg

Kontakt

Oddzia?Wroc?aw

ul. Leszczy?skiego 4/29 55-080 Wroc?aw
tel: 886 740 274
bok@horeca-project.com

Oddzia? Krakw

ul. Pychowicka 7 30-364 Krakw
tel: 575 512 074
krakow@horeca-project.com

Oddzia? Pozna?

ul. D?bowa 19 62-069 D?brwka
tel: 731 831 461
poznan@horeca-project.com

Oddzia?Jelenia Gra

ul. 1-go Maja 69 58-500 Jelenia Gra
tel: 886 740 274
radek@horeca-project.com

Oddzia? Katowice

ul. Sobieskiego 11 CD18 40-084 Katowice
tel: 575 512 824
katowice@horeca-project.com

Oddzia? Warszawa

ul. Elektoralna 13/121, 00-137 Warszawa
tel: 691 916 130
warszawa@horeca-project.com

Realizacje

Wysy?ka

Wynaj?ty sprz?t dostarczamy na terenie ca?ego kraju w?asnym transportem lub kurierem.

Horeca-Project.com